Skip to content

Από τον περασμένο Ιανουάριο γράφω και ξαναγράφω ότι η κυβέρνηση οφείλει να αποκλείσει τη Siemens από τις προμήθειες του Δημοσίου. Τις τελευταίες ημέρες, και άλλοι υιοθετούν την άποψη αυτή. Μόνον η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει αποφασίσει οτιδήποτε. Πελαγοδρομεί μεταξύ διακομματικών επιτροπών και ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και παραλείπει -εδώ και 6 μήνες- να πράξει ό,τι οφείλει, για να προστατέψει τα συμφέροντα του Δημοσίου και των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν κάνει το καθήκον της.

Για να διευκολύνω την κυβέρνηση ετοίμασα ένα σχέδιο επιστολής του υπουργού Δικαιοσύνης προς τον πρόεδρο της Siemens που περιλαμβάνει όσα υποστηρίζω ότι οφείλει να πράξει η κυβέρνηση.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Κύριο Peter Loscher
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Siemens ΑG

Αξιότιμε Κύριε Loscher,

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης της Ελλάδας με εξουσιοδότησε να σας απευθύνω την επιστολή αυτή προκειμένου να σας μεταφέρω τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του.

Η Siemens Ελλάς δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν αιώνα, συμβάλλοντας στην οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική εξέλιξη της Ελλάδας. Ο όμιλος Siemens Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως Πληροφορική και Επικοινωνίες, Ανάπτυξη Λογισμικού, Ασφάλεια και Ολοκληρωμένες Λύσεις, Βιομηχανία & Αυτοματισμοί, Ενέργεια, Ιατρικά Συστήματα και Λύσεις, Συστήματα & Λύσεις Συγκοινωνιών, καθώς και Φωτισμός και Οικιακές Συσκευές. Αποτελείται από 11 εταιρείες και συμμετοχές. Απασχολούσε πάνω από 3.000 εργαζομένους (οικονομικό έτος 2006) όντας ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς εργοδότες στην Ελλάδα.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η Ελληνική Κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να διαλευκάνει πλήρως και οριστικώς τις υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν τη Siemens και Ελληνες κυβερνητικούς και άλλους αξιωματούχους προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσει απρόσκοπτα -χωρίς σκιές- να συνεχίσει η Siemens την υπεραιώνια λειτουργία της στην Ελλάδα.

Από τις καταθέσεις στελεχών της Siemens στο δικαστήριο του Μονάχου πληροφορηθήκαμε ότι τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ διοχετεύτηκαν στην Ελλάδα για δωροδοκίες κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Τα ίδια στελέχη δήλωσαν στο δικαστήριο ότι η Siemens δωροδοκούσε κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλων χωρών, αλλά ότι καμιά άλλη χώρα δεν ήταν τόσο διεφθαρμένη όσο η Ελλάδα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση θλίβεται για τα παραπάνω και επιθυμεί να γίνει γνωστή -με κάθε λεπτομέρεια- η αλήθεια.

Προς τούτο σας καλεί να μας παραδώσετε -επικυρωμένα από τους δικηγόρους σας Debevoise & Ρlimptoκαι τους ελεγκτές σας KPMG- ανά έτος, από το 2008 μέχρι το 1989, τα ποσά που διοχετεύτηκαν με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προωθηθούν αθέμιτα και παράνομα, ή να προστατευτούν, οι δουλειές της Siemens στην Ελλάδα. Στα ποσά αυτά θα πρέπει να περιληφθούν και ποσά που χορηγήθηκαν νομοτύπως για την «προώθηση της δημοκρατίας» στην Ελλάδα.

Αφού ολοκληρωθεί η πιο πάνω εργασία και συγκεντρωθεί -κατανεμημένο στην εικοσαετία 2008 – 1989- το ποσό των 100 και πλέον εκατ. ευρώ, σας καλούμε να μας παραδώσετε αναλυτικά και για κάθε έτος χωριστά τους αποδέκτες των χρημάτων αυτών, τον τρόπο διακίνησης των χρημάτων (μετρητά και πού και πώς δόθηκαν εμβάσματα σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό, κ.λπ.) και τις συμβάσεις, ή τους διαγωνισμούς, ή τις διευκολύνσεις που αφορούσαν.

Οσο εκκρεμεί η παράδοση των στοιχείων αυτών, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον αποκλεισμό της Siemens, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων από οποιαδήποτε μελλοντική προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου. Προμήθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται.

Η ελληνική Siemens δήλωσε στις 16 Φεβρουαρίου 2008 ότι «διεξάγεται διεξοδική εσωτερική έρευνα για να φωτιστούν όλες οι πλευρές του θέματος και να επαναπροσδιοριστούν τα συστήματα ελέγχου και συμμόρφωσης της εταιρείας». Αντιλαμβάνεσθε ότι όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και δεν έχουν φωτιστεί όλες οι πλευρές του θέματος δεν είναι συνετό για την Ελληνική Κυβέρνηση να συνεχίσει να συναλλάσσεται με τη Siemens.

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με το ποσό των 100 και πλέον εκατ. ευρώ επιβαρύνθηκαν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προμηθεύτηκε το Ελληνικό Δημόσιο από τη Siemens. Σας καλεί λοιπόν να επιστρέψετε άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 100 εκατ. ευρώ ως έκπτωση στις προμήθειες της τελευταίας εικοσαετίας (έκπτωση που θα είχε ασφαλώς δοθεί, αν δεν μεσολαβούσαν οι δωροδοκίες). Πέρα των 100 εκατ. ευρώ το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να σας επιβάλλει πρόστιμο ίσο με 500 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του προστίμου μπορεί να γίνει σταδιακά σε μια πενταετία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η διαφθορά δεν αφορά μόνο τη Siemens. Αφορά κυρίως και τους διεφθαρμένους αξιωματούχους που δέχθηκαν χρήματα ή και απαίτησαν χρήματα, για να κάνουν το καθήκον τους. Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα μας επιτρέψουν να τους βρούμε και να τους τιμωρήσουμε. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης ότι η Siemens δεν είναι η μόνη διεφθαρμένη επιχείρηση. Υπάρχουν και πολλές άλλες που πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν. Η Siemens μπορεί ενδεχομένως να μας βοηθήσει να τις βρούμε.

Το Υπουργικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ένα αδιάφθορο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης της Ελλάδας.

Γνωρίζω ότι αναλάβατε την προεδρία της Siemens πριν από ένα μόλις χρόνο και ότι ένα από τα κύρια μελήματά σας είναι η επανάληψη του ηράκλειου άθλου: Να καθαρίσετε την κόπρο που άφησε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία των επιχειρήσεων. Στο έργο αυτό, σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία.

Με εκτίμηση,
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

 

Δημοσιεύτηκε στη Καθημερινή 13.07.2008

Back To Top