Skip to content
expres

«Το Δημόσιο δεν είναι σε Θέση πλέον να κάνει επενδύσεις και ως εκ τούτου οφείλουμε να αναζητή­σουμε τρόπους κινητοποίησης των ιδιωτικών πόρων για την κατα­σκευή των μεγάλων δημόσιων έρ­γων».

Τη βαρυσήμαντη αυτή δήλωση έκανε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Μάνος, μιλώντας σε συνεστίαση που οργάνωσε η Εταιρία Ελληνι­κών Σπουδών στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Με τη δήλωση αυτή, ο κ. Μόνος κάνει έκκληση προς την ιδιωτική πρωτοβουλία να αναλάβει τη χρη­ματοδότηση και κατασκευή των με­γάλων δημόσιων έργων της χώρας και για ένα χρονικό διάστημα να τα εκμεταλλευτεί. Για ίο Θέμα αυτό άλλωστε, ο υπουργός τόνισε ότι μέσα στον Μάιο Θα καταθέσει νο­μοσχέδιο στη Βουλή, με το οποίο θα παρέχονται διευκολύνσεις και κίνητρα προς τους ιδιώτες επιχειρη­ματίες, ώστε να είναι συμφέρουσα η εκτέλεση δημόσιων έργων από αυτούς.

Ο κ. Μάνος διευκρίνισε ότι το μόνο έργο που δεν θα ανατεθεί με αυτοχρηματοδότηση είναι το μετρό της πρωτεύουσας, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, της οποίας το μετρό (εναέριο) θα αναλάβουν ιδιώ­τες επιχειρηματίες.

Τα υπόλοιπα δημόσια έργα, για την κατασκευή των οποίων απευ­θύνεται στην ιδιωτική πρωτοβου­λία, είναι:

  • Το αεροδρόμιο των Σπατών για το οποίο προτείνει είτε την κα­τασκευή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες κατασκευαστές για ορισμέ­νο χρονικό διάστημα, είτε δη­μιουργία κοινής εταιρίας Δημο­σίου και ιδιωτών, όπου το Δημόσιο θα προσφέρει τη γη και θα κατέχει τη μειοψηφία των μετοχών και οι ι­διώτες θα κατασκευάσουν το έργο και θα κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών.
  • Τα μεγάλα οδικά έργα της Α­θήνας, για τα οποία πρότεινε η α­πόσβεση της κατασκευής τουφ να γίνει με διόδια. Με διόδια επίσης πρότεινε να αποσβεστεί η κατα­σκευή της γέφυρας Περάματος – Σαλαμίνας, με την προϋπόθεση να αναμορφωθεί το οδικό δίκτυο στο Πέραμα.
  • Νέα γκαράζ, τα οποία μπο­ρούν να κατασκευαστούν είτε σε ι­διωτικούς, είτε σε δημόσιους χώ­ρους, χωρίς να επιβαρύνουν το πε­ριβάλλον. Πρόθεση του κ. Μάνου
    είναι μέσα στο 1990 να αρχίσει η κατασκευή 20.000 νέων θέσεων στάθμευσης. Για τα έργα αυτά προ­τείνει τη μέθοδο της αντιπαροχής.
  • Η ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, για την οποία είπε όμως ότι η υπάρχουσα λύση δεν είναι η ορθότερη και ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί κρεμαστή γέφυρα.
  • Η διαμόρφωση της παρα­λίας της Θεσσαλονίκης, με κα­τασκευή γκαράζ 3.000 – 5.000 θέ­σεων.
  • Τα έργα βιολογικού καθαρι­σμού της. επαρχίας, όπου οι ιδιώ­τες θα αποσβέσουν την κατασκευή τους με νομοθετικές διαδικασίες είσπραξης τελών.
  • Η οδική σήραγγα που θα πε­ράσει κάτω από τον Λυκαβηττό, η απόσβεση της οποίας θα γίνει με διόδια. Για το έργο αυτό προβλέπεται και η κατασκευή γκαράζ.
  • Τα έργα για την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων της πρωτεύουσας, για τα οποία είπε όη

*«η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να πληρώσει κάθε κυβικό μέτρο νερού στους ιδιώτες που θα ανα­λάβουν αμέσως να συνδέσουν με αγωγούς τον ποταμό Εύηνο και τη λίμνη της Τριχωνίδας με τον Μόρ­νο, χωρίς πολλούς διαγωνισμούς και κρατικές παρεμβάσεις.

Back To Top